ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการ

ให้นักเรียนระมัดระวังการเปิดเผย เลขประจำตัวประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ใด ๆ ให้ใช้งานเฉพาะระบบที่ทางโรงเรียนแจ้งอย่างเป็นทางการ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเท่านั้น

ระบบนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


หน้าแรก  ·  เว็บไซต์โรงเรียน

หน่วยงานสื่อเทคโนโลยี (ICT) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 9 ชั้น 2
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา